Skip to main content

Avescon arvot

Asiakas

Palvelemme asiakkaitamme ja opimme heiltä. Asiakaspalvelu on toimintamme ydin.

 

Avesco Smile

Tunnusmerkkimme on ystävällisyys. Palvelemme asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ystävällisesti sekä vastaanottaessamme heitä henkilökohtaisesti että puhelimessa, tilausta vastaanotettaessa, reklamaatiota käsiteltäessä ja ratkaistaessa, siis aina ja kaikissa tilanteissa kaikkia palveluita tarjotessamme. Tervehdimme toisiamme ja asiakkaitamme hymyillen ja ottamalla katsekontaktia, myös ohi kulkiessamme. Säilytämme ystävällisyyden myös hankalissa tilanteissa. Ratkaisemme ongelmat miellyttävän ilmapiirin vallitessa, mutta varmasti ja sitovasti.

 

Kunnioittava kanssakäyminen – suvaitsevaisuus – uskollisuus

Menestyksekkään yhteistyön perustana on kunnioittava kanssakäyminen omien työntekijöidemme kesken sekä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Suvaitsevaisuus. Kohtelemme kaikki ihmisiä kunnioittavasti. Myös moite on kerrottava toista kunnioittaen.

 

Turvassa ja kunnossa – ajattele aina, mitä teet

Työturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon noudattamalla turvallisuusohjeita (suojalasit, kuulosuojaimet, turvakengät jne.), toimimalla tarkkaavaisesti ja pitämällä turvallisuuteen liittyvät asiat aina mielessä.

 

Johdonmukainen yrityskulttuuri 

Ajattelemme ja käyttäydymme johdonmukaisesti. Johdonmukaisuus edistäää kaikkea toimintaamme. Kyse on monesta pienestä asiasta: täsmällisyydestä, sinnikkyydestä, päättäväisyydestä, tunnollisuudesta, tarkkuudesta, vaativuudesta, järjestelmällisyydestä, yhdenmukaisuudesta, keskittymisestä ja vastuullisuudesta.

 

Kun jokin ei ole mahdollista

On selvää, ettei kaikki aina ole mahdollista. Joitakin asiakaspyyntöjä ei voi täyttää. Mutta rima on asetettava korkealle. Jos jokin ei ole teknisesti tai lain mukaan perusteltavissa, tai jos se vaarantaa turvallisuuden, meidän on kieltäydyttävä asiakkaan pyynnöstä. Ennen kieltäytymistä keskustelemme kuitenkin aina sekä esimiehen että asiakkaan kanssa.

 

Nopeus

Kuinka nopeasti varaosa saadaan asiakkaalle? Kuinka nopeasti mekaanikko saadaan koneen luokse? Kuinka nopeasti löydämme ja ratkaisemme ongelman? Kuinka nopeasti tarjous saadaan asiakkaalle? Kuinka nopeasti reklamaatio käsitellään? Kuinka nopeasti vastaamme puhelimeen? Nopeus on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä nykypäivän markkinaympäristössä.

 

Tarkkaavaisuus

Mikään ei saa jäädä meiltä huomaamatta. Jos asiakas on paikalla, keskustelemme hänen kanssaan ja tarjoamme hänelle apua. Kuuntelemme asiakasta keskeyttämättä häntä.

 

Viestintä

Puhumme avoimesti toisillemme. Käsittelemme tietoja avoimesti ja vastuullisesti. Kuuntelemme asiakastamme sekä jaamme aktiivisesti tietoa.

 

Johtajuus

Kannustamme työntekijöitä toimimaan itsenäisesti. Vaadimme kaikilta työntekijöiltämme  itsekritiikin noudattamista. Ristiriidat ratkaistaan rakentavasti.

 

Laatu

Asetamme korkeat vaatimukset tuotteidemme ja palveluidemme laadulle.

 

Luovuus

Haluamme luoda ympäristön, jossa ideat ja kehitys kukoistavat. Edistämme työntekijöidemme luovuutta.

 

Kannattavuus

Voitto on yrityksen liikkeellepaneva voima. Menestyksekäs tulevaisuus on mahdollinen vain sitoutumalla täysin ja painottamalla asiakaslähtöisyyttä johdonmukaisesti.