Skip to main content
blankAvesco Finland
Quick Access

Ura

Työskentely Avescolla – Avesco työnantajana

Työntekijät ovat Avescon kaltaisen palveluntarjoajan tärkein pääoma. Uskomme, että oikean työn, tuen ja opastuksen avulla jokainen yksittäinen työntekijä pystyy loistaviin suorituksiin omana itsenään. Hyvät suoritukset muuttuvat vieläkin paremmiksi tiimissä.

Avesco arvostaa aloitekykyä, vastuuntuntoa, sosiaalisia taitoja ja henkilökohtaista paneutumista paljon. Saavutamme kunnianhimoiset tavoitteemme joustavilla työtunneilla, suorituksilla ja toiminnoilla.

Työntekijöiden koulutus ja lisäkoulutus jokaisella tasolla näkyvät asiakaspalvelussa ja tuotteiden laadussa. Tämän vuoksi koulutus on Avescolle niin tärkeää.

Työntekijöiden ja työnantajan välinen luottamus, työntekijöiden sitoutuminen yritykseen ja pitkän tähtäimen toimintatavat ovat Avescon yrityskulttuurin kulmakiviä.